×
คู่มือท่องเที่ยว
คำแนะนำสำหรับศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
คู่มือท่องเที่ยว
ติดต่อเรา
การให้คำปรึกษาด้านกิจกรรม
Expo Research One-Expo Park มาพร้อมกับ "การเติบโตตามธรรมชาติ" ของคุณ

Expo Park ถือเอาเดือนเมษายนเป็นเดือนแห่งการวิจัยและการศึกษาของ World Expo อย่างเป็นทางการโดยอาศัยสิ่งอำนวยความสะดวกฮาร์ดแวร์ที่อัปเกรดและเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของ Kunming World Expo Park ได้เปิดตัวชุดหลักสูตรการวิจัยพิเศษสำหรับ "การเติบโตตามธรรมชาติ" ของ Expo Park เนื้อหาหลักของหลักสูตรคือ "Nature Education" และ "Nature Aesthetic Education" ซึ่งครอบคลุมหลักสูตรการวิจัยพิเศษ10หลักสูตรเช่น "Nature Nature", "Knowledge Tour", "Outdoor Challenge" และ "Natural Romance"แบ่งปัน: