×
คู่มือท่องเที่ยว
คำแนะนำสำหรับศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
คู่มือท่องเที่ยว
ติดต่อเรา
การให้คำปรึกษาด้านกิจกรรม
แผนที่แนะนำจุดชมวิว เส้นทางท่องเที่ยวสวนสาธารณะ ไฮไลท์การท่องเที่ยวในสวนสาธารณะ แนะนำจุดชมวิวความบันเทิง การประชุม, จัดเลี้ยง การจราจรโดยรอบ ที่พักโดยรอบ
พื้นที่ท่องเที่ยวKunmingWorldExpoParkตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองคุนหมิงเป็นที่ตั้งของงานมหกรรมพืชสวน...
园区游览线路、步行游览线路、观光车游览线...